06-24822814 salacia@live.nl

In mijn vorige blog heb ik het begrip Qi uitgelegd. Naast Qi zijn de begrippen yin en yang belangrijk in de Chinese geneeskunde. Daarover wil ik in deze blog wat vertellen:
Yin en yang zijn tegengesteld, maar kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ze vullen elkaar aan en gaan in elkaar over, bijvoorbeeld de dag, die yang is, verandert in de nacht, die yin is. En de nacht verandert in de dag. Of de zomer, yang, gaat over in de herfst en de winter, yin. Deze tegenstelling zie je al in de Chinese tekens voor yin en yang: het teken voor yin stelt de schaduwzijde van een berg voor en het teken voor yang de zonzijde van die berg.

Iets is nooit helemaal yin of helemaal yang: yin staat voor vrouwelijk, maar dat wil niet zeggen dat elke vrouw yin is. Je vergelijkt het altijd met iets anders. Een vrouw is yin ten opzichte van een man, die yang is, maar een jonge vrouw is yang ten opzichte van een oudere vrouw. Water in vloeibare vorm is yin ten opzichte van waterdamp.

Ook in het lichaam hebben we yin en yang en ook hier is dat relatief: het borstgebied is yang ten opzichte van de buik, maar yin ten opzichte van het hoofd. En de achterkant van het lichaam is meer yang dan de voorkant. De buitenkant van het lichaam is yang en zijn belangrijkste taak is om het lichaam te beschermen. De binnenkant van het lichaam is yin en zijn belangrijkste taak is om het lichaam te voeden.

Hoewel alles yin en yang bevat zijn die nooit in een statische 50-50 verhouding aanwezig, maar in een dynamisch en constant veranderend evenwicht. Dit evenwicht wordt in stand gehouden door continue aanpassing. Als het ene toeneemt wordt het andere verbruikt om dit evenwicht te bewaren: als het einde van de dag aanbreekt neemt het yang af en het yin toe. Of als het buiten heel koud is (yin) begint het lichaam te rillen (yang) om warm te worden. Terwijl we meer zullen zweten als het buiten heel heet is.

Bij een goede gezondheid zijn yin en yang harmonieus vermengd in een dynamisch evenwicht. Als yin en yang uit evenwicht zijn worden ze gescheiden: er zal dan té veel yin of té veel yang zijn. In de Chinese geneeskunde helpen we het lichaam om dit evenwicht in stand te houden. Bijvoorbeeld iemand die het voortdurend koud heeft, heeft relatief te veel yin (en dus te weinig yang). Door bijvoorbeeld massage, moxa of verwarmend voedsel verwarmen we het lichaam waardoor er meer yang toegevoegd wordt en het evenwicht hersteld kan worden.
Als het lichaam het evenwicht niet meer kan herstellen ontstaat er een disharmonie (een ziekte): bijvoorbeeld bij een infectie krijg je koorts (te veel yang) en kan het lichaam uitdrogen.

De organen worden onderverdeeld in yin organen en yang organen. Maar elk orgaan heeft beide aspecten in zich: de structuur van het orgaan, bijvoorbeeld de lever, is yin, maar zijn functie is yang.

 

Yang 
licht
zon 
hemel
mannelijk
activitei
vuur
hoofd
functie

 

            Yin
            donker
            maandag
            aarde
            vrouwelijk 
            water
            lichaam
            structuur